Alla har rätt att kommunicera –
på sitt sätt!
Att kommunicera är en grundläggande mänsklig rättighet. De flesta talar och skriver, andra tecknar eller signalerar – det bästa sättet är det som fungerar! Därför är det viktigt att alla får en möjlighet att uttrycka sig, för att känna sig delaktiga i vardagslivet och samhället.

Vad är alternativ kommunikation?

Att kommunicera är en grundläggande mänsklig rättighet – alla kan inte tala, men alla kan kommunicera på något sätt. Möjlighet att få och kunna kommunicera är en förutsättning för delaktighet i vardagsliv och samhälle. För att en person ska kunna uttrycka sig och förstå, utifrån sina förutsättningar, behövs en kommunikativ miljö, där omgivningen anpassar sig efter behoven och stimulerar samspel och kommunikation.

Alternativ och kompletterande kommunikation, AKK, är ett samlingsnamn för olika kommunikationssätt och metoder som avser att stödja en människas möjligheter att kommunicera.

Förutom uttryckssätt som kroppsspråk och gester, finns specifika AKK-former som tecken som stöd, bilder, symboler, föremål, talande hjälpmedel och datorer. Området omfattar många olika sorters kommunikation. Komplexiteten kan variera från att en person har ett fåtal bilder eller föremål som betyder något bestämt till avancerade symbolsystem som Bliss eller ordtavla som ger möjlighet att uttrycka sig i fullständiga meningar. AKK är inte bara till för den som har en funktionsnedsättning, utan också för omgivningen.

AKK är emellertid så mycket mer än hjälpmedel. Och när man arbetar med Alternativ och Kompletterande Kommunikation finns en modell som kallas för BRO-modellen.

Här fyller naturligtvis den personliga assistenten en mycket viktig roll. Denne ska se till att personen i behov av hjälpmedel har dessa tillgängliga och att de används i alla situationer där de behövs i relation till omgivningen.

BRO - modellen

Bro-modellen innebär att det alltid är omgivningen som bär huvudansvaret för att kommunikationen, delaktigheten och förståelsen ska bli så bra som möjligt.

Brukaren

Personen som har behov av
kompletterande kommunikation.

Redskapen

Kommunikationssätt och hjälpmedel.

Omgivningen

Människor, samspelspartners och miljö.

Jag vill arbeta nära människor
med funktions-variationer och få en chans att förbättra deras möjligheter till ett fullvärdigt liv.

Intervju -
Jenny Persson

Jenny berättar hur det kom sig att hon valde att jobba inom assistans och hur hennes arbete med att anpassa kommunikationen på Passal Assistans.

Läs vår pratstund med Jenny

Ta kontakt med Linnéa

Är du eller någon i din närhet i behov av alternativ kommunikation? Hör av dig till Linneá för att lägga upp hur vi kan underlätta för er/dig i er assistans.

Linnéa Olsson

Assistansansvarig

Enkelt val, lätt byte.

Vad innebär det att ha sin assistans hos Passal? Läs mer om vårt sätt att assistera, hur du byter eller väljer Passal som assistansbolag.

Lirar dina värderingar
ihop med våra?

En god arbetsplats mår alla bra av. Känner du att vår arbetsfilosofi liknar din? Läs mer om hur du blir en del av vårt duktiga assistentgäng.

Lediga jobb