Personlig juristans,
juridiskt stöd för dig
inom personlig assistans.

Står du i begrepp att välja Passal Assistans som assistansbolag? Ring till en av våra jurister och få hjälp med de frågor du har rörande assistansbeslut.

Problem med juridiken?
Inga problem.

Förstoringsglasikon

Sök hjälp med vår sökhjälp

Vi hjälper till att gå igenom dina individuella hjälpbehov och ser om du kan ha rätt till personlig assistans. Vi finns med som stöd hela vägen från ansökan till ett färdigt beslut.

Utökningsikon

Vi ökar möjligheten till utökning

Har du ett beslut om personlig assistans och behöver en utökning, då hjälper vi dig att prata med berörd myndighet angående ansökan.

En ikon på en cirkel med pil i

Låt oss prova att ompröva

När det finns anledning att följa upp ett befintligt beslut finns vi med som stöd och hjälper dig genom hela processen.

Vi hjälper dig också med:

Muntliga förhandlingar

Ibland kan det kännas viktigt att föra fram vittnesmål och bevisning vid en muntlig förhandling. Vi finns då med hela vägen som ombud och hjälper dig med att begära förhandling om du vill det och stöttar dig. Våra jurister har erfarenhet av både vittnesförberedelser och förhandlingar.

Ombud i myndighetskontakter

I alla delar som rör din personliga assistans kan vi fungera som ditt ombud om du vill det. Vi agerar aldrig utan ditt medgivande och du är alltid precis så involverad som du själv vill.

Information

Vi finnas alltid som ett stöd och hjälper dig med information som rör din personliga assistans. Vi jobbar hela tiden med att hålla oss uppdaterade på gällande rättsläge och deltar i olika nätverk för at få aktuell information som kan vara till hjälp. Vi följer utvecklingen inom branschen och strävar efter att bidra så mycket som möjligt till en positiv utveckling av området personlig assistans.

”Vi servar våra kunder med alla de delar som handlar om ett beslut.”
En bild på en kvinna i glasögon

Pratstund med Mia Von Wachenfeldt

Mia berättar hur det kom sig att hon valde juridik inom assistans och hur hon jobbar i det vardagliga arbetet på Passal Assistans.

Läs om vår stund med Mia

Slå en pling

Funderar du på om du har rätt till personlig assistans eller hur du ska välja oss? Hör av dig till våra jurister.

Enkelt val, lätt byte.

Vad innebär det att ha sin assistans hos Passal? Läs mer om vårt sätt att assistera, hur du byter eller väljer Passal som assistansbolag.

Lirar dina värderingar
ihop med våra?

En god arbetsplats mår alla bra av. Känner du att vår arbetsfilosofi liknar din? Läs mer om hur du blir en del av vårt duktiga assistentgäng.

Lediga jobb