Personlig assistans juridik,
juridiskt stöd för dig
inom personlig assistans.

Funderar du på att välja Passal Assistans som assistansbolag? Läs mer här eller hör av dig till en av våra jurister och få hjälp med de frågor du har rörande assistansbeslut. Självklart är all juridisk hjälp helt kostnadsfri för våra kunder.

Problem med juridiken?
Inga problem.
Vi hjälper dig kostnadsfritt!

Förstoringsglasikon

Sök hjälp med vår sökhjälp

Vi hjälper till att gå igenom dina individuella hjälpbehov och ser om du kan ha rätt till personlig assistans. Vi finns med som stöd hela vägen från ansökan till ett färdigt beslut.

Utökningsikon

Vi ökar möjligheten till utökning

Har du ett beslut om personlig assistans och behöver en utökning, då hjälper vi dig att prata med berörd myndighet angående ansökan.

En ikon på en cirkel med pil i

Låt oss prova att ompröva

När det finns anledning att följa upp ett befintligt beslut finns vi med som stöd och hjälper dig genom hela processen.

Vi hjälper dig också med:

Muntliga förhandlingar

Ibland kan det kännas viktigt att föra fram vittnesmål och bevisning vid en muntlig förhandling. Vi finns då med hela vägen som ombud och hjälper dig med att begära förhandling om du vill det och stöttar dig. Våra jurister har erfarenhet av både vittnesförberedelser och förhandlingar.

Ombud i myndighetskontakter

I alla delar som rör din personliga assistans kan vi fungera som ditt ombud om du vill det. Vi agerar aldrig utan ditt medgivande och du är alltid precis så involverad som du själv vill.

Information

Vi finnas alltid som ett stöd och hjälper dig med information som rör din personliga assistans. Vi jobbar hela tiden med att hålla oss uppdaterade på gällande rättsläge och deltar i olika nätverk för att få aktuell information som kan vara till hjälp. Vi följer utvecklingen inom branschen och strävar efter att bidra så mycket som möjligt till en positiv utveckling av området personlig assistans.

En profilbild på kvinna i glasögon
Lisa Liljenberg, jurist
”Vi servar våra kunder med alla de delar som handlar om ett beslut.”

Vad hjälper du Passals kunder med?

Vi hjälper våra kunder med alla de delar som handlar om ett beslut. Allt från ansökan, genom möten och beslutsprocessen och om det inte riktigt blir så som vi vill så hjälper vi även till att överklaga i domstol. Vi fungerar som ombud för våra kunder i så stor omfattning som kunden vill. Ibland är någon inte så sugen på att ta alla kontakter som kan behövas i ett ärende och då kan vi hjälpa till och avlasta i den delen, ibland vill kunden själv sköta mycket och då kan vi vara som ett bollplank.

Sedan hjälper vi även kunder med frågor om beslutet, våra kunder kan alltid ringa oss om de har frågor. Vi tycker att det är viktigt att alla våra kunder är insatta i det som rör dem och förstår processen, vad som krävs och varför det blir det beslut som blir.

När känner du att ni jurister verkligen gör skillnad?

Både när vi får följa med en kund hela vägen från första mötet genom en hel process som mynnar ut i ett bra beslut som kan göra att kunden får en riktigt bra tillvaro med möjligheter och självbestämmande och när vi har processat en fråga som vi vet kan göra skillnad för många andra i liknande situation. Då känns det bra.

Slå en signal för juridisk rådgivning

Funderar du på om du har rätt till personlig assistans eller hur du ska välja oss? Hör av dig till våra jurister.

Enkelt val, lätt byte.

Vad innebär det att ha sin assistans hos Passal? Läs mer om vårt sätt att assistera, hur du byter eller väljer Passal som assistansbolag.

Lirar dina värderingar
ihop med våra?

En god arbetsplats mår alla bra av. Känner du att vår arbetsfilosofi liknar din? Läs mer om hur du blir en del av vårt duktiga assistentgäng.

Lediga jobb