Arbetsmiljö inom personlig assistans

Skriven av
Carin Hesselroth
2/11/2023

Som arbetsgivare har vi ju ett krav på oss att jobba systematiskt kring våra anställdas arbetsmiljö. Och när man jobbar med personlig assistans så är det ju lite speciellt eftersom arbetsmiljön för våra anställda är hemma hos våra kunder. Man jobbar i hem där det kan finnas anhöriga, som kanske inte från början är anpassade utifrån att passa ett funktionshinder, man kanske är på olika ställen kopplat till att man jobbar hos flera kunder eller hos en kund som har flera boenden, eller så är man på resande fot med kunden. Det finns många parametrar att ha i åtanke när det gäller en fungerande arbetsmiljö.

Det är olika från bolag till bolag hur man jobbar med detta. Vi på Passal Assistans lägger stor vikt kring arbetsmiljön. Vi arbetar aktivt med det hela året, och just varje höst så gör vi en stor satsning, en arbetsmiljöundersökning. Varje assistent får fylla i undersökningen som omfattar ungefär 50 frågor. Detta görs för varje kund så om en assistent jobbar hos två kunder gör den assistenten alltså två separata undersökningar.

Frågorna rör bland annat saker kopplat till Passal Assistans som kontakten med och stöttningen från sin koordinator, sjukanmälan och information. Den psykosociala arbetsmiljön med exempelvis förhållningssätt till kund, anhöriga eller kollegor och att man vet vad som förväntas av en. Fysiska saker som hjälpmedel, ergonomi, arbetsplatsens funktionalitet, HLR och brand

Assistanskoordinatorn får sedan alla svar anonymt och går igenom dessa för att bilda sig en uppfattning om läget. Därefter genomförs ett personalmöte där gruppen tillsammans går igenom undersökningen och man säkerställer att inget är oklart eller har missats. Utifrån undersökningen och personalmötet så görs en handlingsplan med förbättringsområden, en riskbedömning kopplad till varje område samt åtgärder, vem som åtgärdar och när detta ska vara klart. Den här handlingsplanen ligger sedan till grund för fortsatt arbete som följs upp löpande under året vid personalmöten. Beroende på gruppens storlek och utmaningar så brukar det vara 4-5 personalmöten under året och på alla dessa är arbetsmiljön och handlingsplanen en aktiv del.

Som ett exempel på något som kan komma upp kan det vara att en assistent känner en osäkerhet kring hur hen ska bete sig när kunden får besök. Då tar koordinatorn detta vidare med kunden så att det blir tydligt kring detta och en trygghet för assistenten i att hen genomför sitt jobb på ett önskat sätt. Det kan också vara att en sådan sak som att det kan bli halkigt i en hall och vi får se på en lösning för att inte någon ska skada sig på grund av detta.

Våra kunder informeras alltid innan undersökningen går ut till assistenterna och blir efteråt också involverade och delaktiga utifrån sin förmåga i handlingsplanen.

När vi har en ny kund på Passal Assistans så brukar vi också alltid göra ett hembesök så att man får en koll på arbetsmiljön direkt och kan säkerställa att allt ska fungera som planerat.

Ja arbetsmiljön är en otroligt viktig fråga som påverkar på så otroligt många sätt och därför lägger vi väldigt stor vikt vid just detta.

Carin Hesselroth

Enkelt val, lätt byte.

Vad innebär det att ha sin assistans hos Passal? Läs mer om vårt sätt att assistera, hur du byter eller väljer Passal som assistansbolag.

Lirar dina värderingar
ihop med våra?

En god arbetsplats mår alla bra av. Känner du att vår arbetsfilosofi liknar din? Läs mer om hur du blir en del av vårt duktiga assistentgäng.

Lediga jobb