Efter regn kommer solsken

Skriven av
Helena Sjölander
1/7/2022

Som du kanske märkt så händer det mycket i assistansvärlden just nu. Det är många företag, stora som små, som blir av med sina tillstånd från IVO, Inspektionen för Vård och Omsorg, vilket medfört att kunder blivit ombedda att byta bolag omgående eller att kommunen blir assistansanordnare, utifrån kommunens yttersta ansvar. 

Bakgrunden till de indragna tillstånden kan vara flera. En vanlig ingång till IVOs granskning är att bolagen fått ett flertal återkrav på assistansersättningen från Försäkringskassan. Återkrav som beror på att kundens behov ändrats mot vad som står i beslutet, och att det inte har anmälts till Försäkringskassan. Sker det kan Försäkringskassan granska flera år tillbaka och det slutar ofta med stora summor som företagen blir återbetalningsskyldiga för. Detta leder i sin tur till att man går in i verksamheterna och dyker djupare ner i bolagen och kan upptäcka saker som misskötts, så som ekonomiska förehavanden, arbetskraftsinvandring, skatteskulder, assistenter som befunnit sig annan ort samtidigt som man har uppgivit att man har arbetat eller annat.

På kort sikt är detta självklart inte bra för branschen eftersom förtroendet för branschen som helhet sviktar i allmänhetens ögon. Konsekvensen blir att politiker och tjänstemän vill dra in på kostnaderna, som i sin tur leder till att följderna blir minskad schablonersättning och sämre beslut för personer som behöver assistans. Sedan assistansen blev en rättighetslag kan vi konstatera att det bara gick något år innan man ville dra ner på kostnaderna och har ofta hänvisat till kriminalitet inom branschen, att det är ett överutnyttjande av assistanstimmar och för höga kostnader, som anledning.

Även om detta som sker just nu är bekymmersamt och olustigt på många sätt och vis utifrån assistansberättigades perspektiv, så tror vi på Passal ändå att på lång sikt kommer kontrollen av bolag att leda till något bra. Att assistansbranschen blir fri från kriminalitet och lycksökare kommer i det långa loppet bidra till ett ökat förtroende för branschen som helhet och med det också till bättre assistansbeslut för den enskilde som därmed ges möjligheten att få leva sitt liv så som hon själv vill. 

Att flera bolag hamnat i denna situation beror delvis på att man har låg bemanning på kontoret och att man då inte hinner följa upp saker som vi som företag är skyldiga att ha koll på. Vi på Passal har en högre bemanning då vår absoluta ambition är att vara ett bolag med hög kvalitet och service till både kunder och assistenter, det har vi genom en bra dialog och tillitsfull relation. Det är också av största vikt att vår verksamhet följer lagar och regler med noggrannhet, trygghet och flexibilitet. 

Helena Sjölander
Grundare & partner

Helena Sjölander

Enkelt val, lätt byte.

Vad innebär det att ha sin assistans hos Passal? Läs mer om vårt sätt att assistera, hur du byter eller väljer Passal som assistansbolag.

Lirar dina värderingar
ihop med våra?

En god arbetsplats mår alla bra av. Känner du att vår arbetsfilosofi liknar din? Läs mer om hur du blir en del av vårt duktiga assistentgäng.

Lediga jobb