Nils Öberg kommenterar förstatligandet av den personliga assistansen

Skriven av
Carin Hesselroth
7/12/2023

Försäkringskassans generaldirektör Nils Öberg pratade under Vårdföretagarnas konferens för någon vecka sedan om aktuella frågor för Försäkringskassan.  En sak som han fokuserade på var huvudmannaskapsutredningen som vi skrivit om tidigare. Det är förslaget om att all personlig assistans ska ligga under Försäkringskassan i stället för som i dag delat under Försäkringskassan och kommuner.  

Försäkringskassan har nu fått signaler från socialdepartementet om att detta är på gång. Man är dock orolig över tidsramarna och ser att det rimliga är att man tidigast kan ta över helhetsansvaret från den 1 januari 2027. Det är en utredning på gång som bland annat ska se på hur övergången ska gå till. Nils nämner att förstatligandet av assistansen är den största förändringen på Försäkringskassan någonsin.

Något som är väldigt viktigt kopplat till detta är kvalifikationsgränsen. Det vill säga vad som ska krävas för att få personlig assistans framöver. Men det är en politisk fråga att avgöra dessa delar. (Idag behövs 20 timmar grundläggande behov för att få assistans via Försäkringskassan. För kommunerna finns ingen satt gräns men enligt praxis ligger det på ca 7 timmar.)

Nils medskick till kommande utredning är dock denna: Vad ni än gör, vad ni än inkluderar eller exkluderar för frågor. Se till att utredaren får med sig att planera för ett differentierat system. Gällande lag utgår från att allas behov ser likadant ut, men alla är individer och förutsättningarna ser väldigt olika ut.

Gällande uppföljningar och omprövningar av behov så är han tydlig. Det måste finnas möjlighet till omprövning. Men har man funktionsnedsättningar som inte blir bättre utan snarare försämras, finns ingen anledning att följa upp.

VI på Passal hoppas att regeringen ligger på Försäkringskassan så att förstatligandet kan ske redan under 2026.

Carin Hesselroth

Enkelt val, lätt byte.

Vad innebär det att ha sin assistans hos Passal? Läs mer om vårt sätt att assistera, hur du byter eller väljer Passal som assistansbolag.

Lirar dina värderingar
ihop med våra?

En god arbetsplats mår alla bra av. Känner du att vår arbetsfilosofi liknar din? Läs mer om hur du blir en del av vårt duktiga assistentgäng.

Lediga jobb