Passal Assistans verksamhets- och kvalitetsansvariga om LSS tillbaka i tiden, i dagsläget och framöver.

Skriven av
Carin Hesselroth
18/1/2024

Nästa person ut att prata om vikten av LSS, och mer specifikt den personliga assistansen, såhär 30 år efter att lagen trädde i kraft är Anna Lindberg som är verksamhets- och kvalitetsansvarig på Passal Assistans. Anna har jobbat inom assistansvärlden sedan 2000, i början som LSS handläggare inom kommunen men de senaste 20 åren på Passal.

Vad ser du har varit viktigt under de här 30 åren?

Förutom själva grundtanken, att insatsen möjliggjort för människor med funktionsnedsättning att kunna leva som vem som helst med arbete, fritidsintressen och själv styra över sin dag, så skulle jag vilja lyfta två saker som man kanske inte tänker på direkt.

Och då är det första att människor i och med assistansen kan bestämma själva vart de ska bo och inte blir hänvisade till att bo på institution om behovet är större än vad hemtjänst kan tillgodose. Det möjliggör också att personer med funktionsnedsättningar kan ha en helt annan familjesituation än om insatsen inte funnits. Nu kan man få vara en del av en familj som mamma, pappa eller barn på ett helt annat sätt än innan reformen.

Den andra saken som jag tycker är av stor vikt är att man inom assistansen själv kan styra vem som ska hjälpa en med det man behöver hjälp med, dvs styra över vem som anställs som assistent. Det är väldigt intima och speciella behov en assistent utför, och att själv kunna styra vem som ska hjälpa en med det tycker jag är viktigt så man känner sig bekväm och får hjälpen utförd på det sätt som är rätt för en själv.  

 

Vad är assistansens största utmaningar nu?

Jag ser att färre och färre behov ger rätt till assistans. Till exempel det grundläggande behovet hygien där det nu bara räknas tid för behov som syftar till att hålla sig ren. Tidigare kunde man själv välja hur ofta man ville duscha, och få hjälp med att sminka sig och raka sig. Nu görs bedömning av antalet duschar utifrån hur mycket Försäkringskassan eller kommun anser att man behöver duscha för att hålla sig ren, och rakning får man bara som grundläggande om det syftar till att hålla sig ren.

Måste också nämna lagändringen inklusive det schabloniserade föräldraavdraget som kom för ett år sedan och som skulle innebära en stärkt rätt till assistans. I stället har det under det gångna året blivit så att vi sett många barn som inte får assistans där de om de sökt assistans under 2022 faktiskt hade fått det. Det är tråkigt när det går så markant åt fel håll från vad intentionen med lagändringen var.

Sen tycker jag också att för stort fokus läggs på välfärdskriminaliteten. Den ska givetvis stoppas, men just nu innebär den att alla som har behov av assistans misstänkliggörs

 

Om du får önska några saker kring assistansen framöver, vad hade det varit?

Jag hade önskat att lagen ändras så att den praxis som bildats genom åren, och som urholkat insatsen, inte skulle vara rådande. Hade velat komma tillbaka till intentionerna med LSS och assistansen, att människor med funktionsnedsättning ska kunna leva som andra och ha goda levnadsvillkor.

Som många andra tycker jag också att vi måste bort från minuträkningen och att alla behov inte räknas. Vi måste landa i att människor med behov av personlig assistans ska få det, de ska kunna lägga sina timmar på det sätt som är bäst för dem och de ska kunna leva med en trygghet kring det.

 

Carin Hesselroth

Enkelt val, lätt byte.

Vad innebär det att ha sin assistans hos Passal? Läs mer om vårt sätt att assistera, hur du byter eller väljer Passal som assistansbolag.

Lirar dina värderingar
ihop med våra?

En god arbetsplats mår alla bra av. Känner du att vår arbetsfilosofi liknar din? Läs mer om hur du blir en del av vårt duktiga assistentgäng.

Lediga jobb