Personlig assistans är en bra insats när man ser till både samhällsekonomi och enskilda användare.

Skriven av
Carin Hesselroth
18/4/2024

Den 17 april släpptes en rapport som Vårdföretagarna beställt av konsultföretaget Grant Thornton kring de samhällspolitiska effekterna av personlig assistans. I rapporten jämför man personlig assistans med andra insatser.

Ser man på rapportens kanske viktigaste slutsats är den att personlig assistans är en kostnadseffektiv insats jämfört med andra insatser och det bidrar till en höjd livskvalité. För vissa individer är insatsen dyrare men då finns stora individuella vinster, tex att barn kan bo kvar hemma.

I övrigt konstaterar man också att kostnaden för den personliga assistansen skulle öka avsevärt, med över 6 miljarder, om det inte fanns privata utövare.

Rapporten berör också det faktum att schablonersättningen inte har ökat i samma takt som lönerna på många år. Detta gör att det blir svårare för många assistansanordnare att få ekonomin att gå ihop och antalet anordnare har minskat drastiskt.

Kommunernas kostnader för att bedriva personlig assistans ligger ungefär 30% över vad staten betalar i schablonersättning. Det gör alltså att det blir oerhört oekonomiskt för kommunerna att ta över privata anordnares uppdrag och det är inte heller något kommunerna vill.

Ser man till antalet assistansanvändare så har den siffran sjunkit med 17% senaste tio åren, trots att folkmängden ökat och andelen personer med funktionsnedsättningar inte förändrats. Försäkringskassans behovsbedömningar är idag alltför snäva och begränsade.

Du kan ta del av rapporten i sin helhet här:

Vårdföretagarna (vardforetagarna.se)

Carin Hesselroth

Enkelt val, lätt byte.

Vad innebär det att ha sin assistans hos Passal? Läs mer om vårt sätt att assistera, hur du byter eller väljer Passal som assistansbolag.

Lirar dina värderingar
ihop med våra?

En god arbetsplats mår alla bra av. Känner du att vår arbetsfilosofi liknar din? Läs mer om hur du blir en del av vårt duktiga assistentgäng.

Lediga jobb