Vad är lågaffektivt bemötande och hur fungerar det?

Skriven av
Carin Hesselroth
8/2/2024

Något som man ibland kan se i till exempel jobbannonser för personliga assistenter är att lågaffektivt bemötande nämns.  Men vad är det egentligen? Vår medarbetare Maria Sand som är utbildad inom ämnet och har jobbat länge med det svarar på några frågor här.

Vad är lågaffektivt bemötande Maria?

Lågaffektivt bemötande är något som är användbart för alla som arbetar med eller möter människor. Det innebär att bemöta personer på ett lugnt och tryggt sätt som minskar risken för att de hamnar i affekt alternativt att man hjälper dem att ta sig ur affekt. Och med affekt menar jag då starka känslor så som oro, ångest, stress, frustration, ilska eller rädsla.

Det är ju ofta så att om du blir arg på någon är det vanligt att den personen också blir arg. Känslor smittar. Förhoppningen med lågaffektivt bemötande är alltså att ditt lugn ska smitta av sig och personen i affekt också ska bli lugn.

Grundsynen är att människor som kan uppföra sig gör det – det är mitt ansvar att anpassa omgivning, struktur, förberedelser och bemötande för att skapa så goda förutsättningar som möjligt för att personen i fråga ska ha möjlighet att lyckas.

Hur gör jag då?

Att agera lågaffektivt innebär att du behöver hålla dig lugn och inte låta dig påverkas av andras känslor i en stressad situation. Du behöver också handla med respekt för individen. Några saker du kan tänka på, både i förebyggande och akut arbete är bland annat:

·        Kroppsspråk – sänk axlarna, andas lugnt och försök vara avslappnad

·        Ögonkontakt - undvik intensiv ögonkontakt, det kan uppfattas som hotande

·        Tonläge – fokusera på att tala lugnt och avslappnat

·        Håll avstånd – att stå för nära kan göra att personen känner sig trängd

·        Bekräfta personens känslor - visa att du lyssnar och förstår.

Att till exempel hålla fast en person i affekt kommer sannolikt bara öka affekten.

Efter en situation är det också viktigt att utvärdera vad som hände, varför personen blev upprörd och vad du själv gjorde som kanske bidrog till utvecklingen och om det finns saker du kan förändra framåt.

Om du vill lära dig mer om ämnet så tipsar Maria om några bra länkar där du kan lära dig mer.

Lycka till!

Lågaffektivt bemötande – Bo Hejlskov Elvén

UR Samtiden - Lyfta upp eller trycka ner: Lågaffektiv teori och metod, del 1 | UR Play

UR Samtiden - Unga vuxna-dagarna 2018: Lågaffektivt bemötande av unga vuxna | UR Play

Carin Hesselroth

Enkelt val, lätt byte.

Vad innebär det att ha sin assistans hos Passal? Läs mer om vårt sätt att assistera, hur du byter eller väljer Passal som assistansbolag.

Lirar dina värderingar
ihop med våra?

En god arbetsplats mår alla bra av. Känner du att vår arbetsfilosofi liknar din? Läs mer om hur du blir en del av vårt duktiga assistentgäng.

Lediga jobb