Vad kostar det att ha personlig assistans?

Skriven av
Carin Hesselroth
22/2/2024

Ibland får vi i kundmöten frågor kring ekonomi. Vad kostar det att ha personlig assistans? Är ni dyra eller billiga? Och det korta svaret är att det ALDRIG kostar dig som assistansberättigad något att ha personlig assistans.

Vem betalar då?

Om det är din kommun eller staten, alltså Försäkringskassan, som står för kostnaderna kopplade till den personliga assistansen beror på ditt assistansbeslut. Har du över 20 timmar i grundläggande behov är det Försäkringskassan som beviljar och står för ersättningen och är det under 20 timmar är det kommunen som beviljar och står för ersättningen.

Hur mycket betalar kommunen/Försäkringskassan för en assistanstimme?

Det finns något som heter schablonbelopp som är den summa som ska täcka kostnaderna för personlig assistans. Denna ändras varje år och för 2024 är den summan 332,60kr per assistanstimme från Försäkringskassan. De flesta kommuner följer också schablonbeloppet men det finns också några kommuner som går lägre än det.  

Hur brukar kostnaderna för assistans fördelas?

Det skiljer sig lite från anordnare till anordnare men kollar man runt på några av aktörerna så är det ändå ganska lika i slutändan. De olika kostnaderna som alla anordnare har är lönekostnader för assistenter, assistansomkostnader, arbetsmiljökostnader, kostnader för utbildningar och kostnader för administrationen. En del presenterar lönekostnaderna som helhet och en del delar upp dem i inklusive och exklusive obekväm arbetstid.

En del anordnare har ett upplägg där du får all den hjälp du kan tänkas behöva från start och en del har ett upplägg med olika nivåer av stöd och hjälp utifrån hur mycket du vill göra själv och hur ditt behov ser ut just nu. Skulle du känna att du inte vill, orkar eller hinner med att göra mycket jobb själv eller att behovet ändras så kan du i stället få ”köpa till” vissa tjänster och oftast löser man det genom att justera fördelningen kring lönekostnader framöver och assistansomkostnader. Sen finns det ju anordnare som inte erbjuder hjälp kring exempelvis rekrytering och juridik över huvud taget eller bara till en viss del.

Och hur ska man tänka kring om en assistansanordnare är dyr eller billig då?

Här kan man ju tänka lite olika… En tanke är att eftersom det inte kostar mig som assistansberättigad något, så ska jag försöka få så bra assistans som möjligt utan att behöva lägga massa tid på att sköta assistansen. Att mina assistenter får bra löner, att en lagom summa läggs på assistansomkostnader, och att jag får den hjälp som jag behöver när det gäller rekrytering, administration och juridik.

En annan tanke är att jag vill sköta väldigt mycket själv kring assistansen. Kanske skriva jobbannonser, gå igenom dessa och gallra ut intressanta, kontakta och synka intervjuer, sköta intervjuer, anställa, utbilda och vara personalansvarig och sköta personalmöten, lönesamtal och coachning. Sköta allt vad gäller mitt beslut och kontakten med myndigheter själv. Och då kanske jag kan lägga en lite högre lön på assistenterna eller en procent mer i assistansomkostnader.

Hur ska man tänka då?

Det bästa är att fundera över hur du vill att din assistans ska fungera, hur engagerad vill du vara själv, vilka ansvarsdelar vill du ta och vad du orkar, hur ser det ut kanske fem år framåt i tiden och sedan ta det från det.

Hoppas din bild kring denna fråga klarnat!

Carin Hesselroth

Enkelt val, lätt byte.

Vad innebär det att ha sin assistans hos Passal? Läs mer om vårt sätt att assistera, hur du byter eller väljer Passal som assistansbolag.

Lirar dina värderingar
ihop med våra?

En god arbetsplats mår alla bra av. Känner du att vår arbetsfilosofi liknar din? Läs mer om hur du blir en del av vårt duktiga assistentgäng.

Lediga jobb