Vi måste ges rimliga villkor!

Skriven av
Carin Hesselroth
1/9/2023

Personlig assistans står inför enorma utmaningar om vi inte ges rimliga villkor. Vår grundare och ägare Kerstin Leufvén, som även är ordförande i bransch personlig assistans i Vårdföretagarna, är en av de som står bakom en debattartikel kring detta.

Vår förhoppning är att så många som möjligt läser den, pratar om detta och sprider ordet. Det måste till en förändring så vi måste absolut prioriteras i höstens budgetarbeten.

Vackra ord räcker inte för att rädda den personliga assistansen.

Länk till debattartikeln:

Vackra ord räcker inte för att rädda den personliga assistansen - Altinget - Allt om politik: altinget.se

Utdrag ut debattartikeln:

Under flera år har riksdagens årliga uppräkning av schablonersättningen, den ersättning per timme man får för att utföra personlig assistans, understigit de kollektivavtalade löneökningarna. Det innebär att ett företag som bedriver personlig assistans med kollektivavtal för sina medarbetare för varje år får mindre pengar över till exempelvis arbetsledning och arbetsmiljöarbete. Redan från början är den absoluta merparten av kostnaden för att bedriva assistans naturligtvis assistenternas löner. Det är självklart. Men det behövs också pengar, varje månad, för att hantera allt runtomkring.

I genomsnitt har varje assistansanvändare åtta personliga assistenter. Assistenterna behöver introduktion och arbetsledning, deras arbetstider ska förläggas på ett korrekt sätt och kontrolleras och de behöver kompetensutveckling/utbildning.  Det behövs också resurser, varje månad, för att administrera löner. För att betala in arbetsgivaravgifter till Skatteverket.

För att ordna personalmöten. För att annonsera efter och rekrytera ny personal. Ibland behövs extra arbetsmiljöinsatser, krishantering och handledning för de personliga assistenterna. Den assistansberättigade ska också ha möjlighet att genomföra olika aktiviteter och resor, som innebär kostnader för assistenterna som ska följa med.

När partierna i januariavtalet hösten 2020 presenterade en höjning på 3,5 procent för 2021 uppstod ett litet andrum. Då hade schablonen under flera år höjts med 1,5 procent, samtidigt som de kollektivavtalade löneökningarna ofta landade runt 2,5 procent. Men sedan 2021 har den årliga höjningen åter landat på 1,5 procent. I årets avtalsrörelse fastställdes de kollektivavtalade löneökningarna till 7,4 procent över två år. Samtidigt har vi hög inflation, vilket påverkar kostnaderna för allt från lokaler till arbetsmaterial.

Carin Hesselroth

Enkelt val, lätt byte.

Vad innebär det att ha sin assistans hos Passal? Läs mer om vårt sätt att assistera, hur du byter eller väljer Passal som assistansbolag.

Lirar dina värderingar
ihop med våra?

En god arbetsplats mår alla bra av. Känner du att vår arbetsfilosofi liknar din? Läs mer om hur du blir en del av vårt duktiga assistentgäng.

Lediga jobb