Frihet är nyckeln till trygghet

Vi är ett assistansbolag som tror att alla vill och kan bidra utifrån sina egna förutsättningar. Att ge och ta ansvar är nyckeln till en bra känsla för alla inblandade.

Vår värdegrund

Passals vision är ett samhälle och en vardag där alla har friheten att leva fullt ut. I den visionen ryms vår grundvärdering; allas lika värde. Vi har en stark tro på människan och på människor. Vi tror att alla vill och kan bidra utifrån sina förutsättningar. Vi tror på att ge och att ta ansvar. Vi tror på att anpassa oss till en föränderlig omvärld. Och vi tror att alla kan lära av alla.

För oss är det viktigt att alla känner sig som en del av helheten, att alla inser sin betydelse, att alla tar sin del av ansvaret. Kunder, assistenter, anhöriga och kontorsanställda har lika viktiga roller. Vi kan gemensamt förändra det vi vill ska förändras och vi kan bidra till en ökad kunskap och större tolerans, både i stort och i smått. Vi kan reagera på orättvisor och missförhållanden. Passals vision visar med tydlighet att vi har en önskan om att bidra till ett mer integrerat samhälle och så länge vi tror det är möjligt att nå dit, så kan vi klara det, tillsammans.

Vi värdesätter modet att ifrågasätta det som anses vara normalt.

Vi värdesätter Dig!

Vi värdesätter modet att ifrågasätta det som anses vara normalt.

Transparens

Passal omsatte 129,5 miljoner kronor och hade cirka 500 anställda år 2019. Verksamheten bedrivs på ett åttiotal arbetsplatser i Västsverige och Värmland. Sjukfrånvaron 2019 var 3,88%.

Vision

Ett samhälle och en vardag där alla har friheten att leva fullt ut.

Affärsidé

Att ständigt verka för och uppfattas som ett kundnära kunskapsföretag inom personlig assistans med hög servicegrad och lokal närvaro.

Med vår arbetsmetodik, långvariga relationer och fokus på kundernas behov och drömmar, skapar Passal kvalitativa assistanslösningar.

Passal är en aktör som värnar om assistansens utveckling och hållbarhet, för att skapa ett bättre samhälle för alla.

Kvalitet

Vart annat år skickar vi ut en medarbetarundersökning samt en kundundersökning. Dessa undersökningar ger oss värdefull information i vårt kvalitetsarbete. Till vår stora glädje har vi fått mycket fina resultat på våra undersökningar.

Personal på Passal

Antal anställda hos Passal är ca 500. Verksamheten bedrivs på ett hundratal arbetsplatser i Västsverige och Värmland.

Sjukfrånvaron på Passal var under 2019 så låg som 3,88 procent.

Kollektivavtal

Passal har kollektivavtal och är medlem i Vårdföretagarna. Avtalet är upprättat mellan Kommunal och Vårdföretagarna och heter
Bransch G.

Ägare- och styrelseinformation

Passal AB org.nummer: 556599-8316 Bolagsform: Aktiebolag

För mer information om vårt organisationsnummer, bolagsform, styrelse och säte se Passals företagsinformation på allabolag.se

Styrelse

Robert Orbelin, styrelsens ordförande
Helena Sjölander
Kerstin Leufvén

Enkelt val, lätt byte.

Vad innebär det att ha sin assistans hos Passal? Läs mer om vårt sätt att assistera, hur du byter eller väljer Passal som assistansbolag.

Lirar dina värderingar
ihop med våra?

En god arbetsplats mår alla bra av. Känner du att vår arbetsfilosofi liknar din? Läs mer om hur du blir en del av vårt duktiga assistentgäng.

Lediga jobb