”En sak som lockade mig mycket var hjälpen kring rekryteringen. Att Passal har anställda rekryterare kommer underlätta min vardag.”

Herman

Kund

En kille som är ganska ny som kund på Passal är 23-årige Herman som haft assistans i ungefär 15 år. Innan bytet till Passal har han haft två olika bolag som han under de åren varit nöjd med. Sista tiden har dock känslan kommit att han ville ha ett lite större bolag med goda resurser och då han hade hört mycket gott om Passal så föll till sist valet på oss.

”En sak som lockade mig mycket var hjälpen kring rekryteringen. Att Passal har anställda rekryterare kommer underlätta min vardag.”

Herman har tidigare anställt många av sina assistenter utifrån tips från vänner och bekanta men efter ett tag så finns inte så många fler att tipsa om. Sista tiden innan han bytte bolag var det stor personalomsättning i hans assistentgrupp, det är ju så periodvis men det gör också att rekryteringen tar mycket tid. Och med åren kände Herman att han behövde ha stöttning kring rekryteringen så att det övriga i hans liv kring studier och intressen skulle kunna få den tid och det fokus som han ville.

”Jag kommer fortsätta vara delaktig i rekryteringen, det är ju mig det handlar om, men bara med de delar jag känner att jag vill och har tid och lust med.”

När det gäller Passals erbjudande om juridisk hjälp så var inte det något som var lika avgörande för Herman. Däremot tycker han att det känns tryggt att den kompetensen också finns. Den hjälpen kanske kommer behövas framöver utifrån hur det ser ut kring assistansen i Sverige idag.

Nu när assistansen kommit i gång för Herman tycker han helt klart att Passal lever upp till de förväntningar han hade innan bytet. Personalen är kunniga, vet hur det ska vara och har varit med länge vilket känns tryggt.

”Att ha en assistansansvarig som har helhetssyn över min livssituation och hjälper och stöttar mig underlättar och avlastar mig verkligen. Det frigör tid för mig och ger mig friheten att i min vardag kunna fokusera på det jag vill.”

Herman nämner slutligen att han uppskattar att kunna få snabb hjälp när han behöver det, om det nu är något kopplat till myndigheter eller en personalsituation. Då känns det skönt att ha Passal som bolag.

Tillbaka till alla recensioner