”Ni är bra på så mycket och ser kunden OCH assistenten. Och jag får alltid snabb återkoppling vilket är så viktigt för mig.” 

Marika

Kund

Marika har cerebral pares och kommunicerar med hjälp av en ordkarta. Hon har haft personlig assistans sedan reformen infördes 1994, och valde Passal som assistansanordnare 2001. Största anledning till bytet var att en av Passals ägare var, och är, Kerstin Leufvén som Marika lärde känna redan som 10-åring på DHR Ung. Tryggheten kring Kerstins kompetens och egna erfarenheter som assistansberättigad var en viktig del för Marika.

Idag är Passals erbjudande anledningen att hon fortfarande är kund. En närvarande assistansansvarig som ger trygghet och stöttning. Marika driver mycket kring sin assistans själv men lämnar över de saker som hon tycker är mindre roliga. Hon påpekar också att hon hade varit helt trygg i att lämna över hela ansvaret till sin assistansansvarig.

Rekryteringen är en av de saker som Marika tar hjälp med. Nu för tiden behöver hon inte sätta någon kravspec kring hur hennes assistenter ska vara för hennes assistansansvarig känner henne så väl efter deras ungefär tio år tillsammans och vet precis vad hon önskar. Även om Marika haft assistans i 30 år nu så har hon ändå haft stöttning av juridiken på Passal för förändringar i sitt beslut och för tryggheten i att det är korrekt och det bästa för henne.

-Hur skulle du sammanfatta varför du rekommenderar Passal Marika?

"Ni är bra bra på så mycket och ser kunden OCH assistenten. Och jag får alltid snabb återkoppling vilket är så viktigt för mig.”

Tillbaka till alla recensioner