"Att vi har en kontaktperson är så skönt, hon har koll på allt kring assistansen, allt som hänt oss, hur vi är och vad vi vill. Det är en sån otrolig trygghet vilket jag värderar väldigt högt."

Ywonne

Anhörig

2009 skadades Ywonnes son Patrick i en motorcykelolycka i Asien. Först året efter kunde han komma hem till Sverige igen och då med omfattande hjärnskador och ett stort hjälpbehov. Efter att ha varit på sjukhus, rehabilitering och boende under en period kom diskussionerna om eget boende. Med det kom familjens rädsla över hur det skulle fungera för Patrick. Skulle han få ett bra liv?  

Ywonne fick i slutet av 2010 tips om Passal Assistans, träffade några medarbetare och hon kände ett förtroende från första början. Det var en trygghet i att Passal var lagom stora. Man hade resurserna kring juridik och rekrytering som ett stort bolag men det var inte så stort att man som kund inte fick en närvarande och personlig kontaktperson.

”Att vi har en kontaktperson är så skönt, hon har koll på allt kring assistansen, allt som hänt oss, hur vi är och vad vi vill. Det är en sån otrolig trygghet vilket jag värderar väldigt högt”

När det gäller juridiken har Patrick fått hjälp både i starten med första assistansbeslutet och löpande under dessa år när det varit olika saker. Nu senast har vi fått hjälp kring att ha assistans på daglig verksamhet vilket varit så värdefullt för Patricks vardag.

Rekryteringen har också fungerat väldigt bra för oss. Patrick får välja de assistenter han är trygg med och som fungerar för honom. Han har ett fantastiskt gäng där många jobbat länge och flera av dem har också kommit tillbaka efter att ha studerat eller flyttat tillfälligt. Det tyder ju också på att de trivs vilket jag tycker är viktigt.

Ser jag till Patricks livskvalité så är det en fantastisk resa han har gjort, han är för det mesta väldigt glad nu för tiden. Han hade inte passat på ett boende utan det här att kunna bo själv och ha personlig assistans, det är det absolut bästa för honom.

Och ser jag till mig själv så betyder samarbetet med Passal otroligt mycket. Jag har kunnat släppa ansvaret för hans assistans helt och Patrick och jag kan ha en mamma/son relation. Nu gör vi saker tillsammans för att vi vill och inte för att vi måste, det är underbart.

För mig är det livskvalité att kunna slappna av, att kunna åka i väg på en resa utan att behöva vara orolig för om allt fungerar för Patrick. Alla runt mig, vänner och övrig familj, ser också hur viktigt det är för mitt välbefinnande att Patricks assistans fungerar så här bra. Jag känner mig fullständigt trygg.

Tillbaka till alla recensioner