Kan du få assistans?
Funderar du på om du har rätt till personlig assistans? Hör av dig till oss. Våra jurister jobbar dagligen med beslut och andra assistansrelaterade ärenden.

Det finns tre
personkretsar enligt LSS

Om du har en omfattande och varaktig funktionsnedsättning kan du ha rätt till personlig assistans. Tillhör du en av de så kallade "personkretsarna"?

Behöver du hjälp med det som kallas "grundläggande behov" i tillräckligt stor omfattning? Då har du troligtvis rätt till assistans. För att få personlig assistans krävs även att du är yngre än 65 år. Du får dock behålla din assistans efter fyllda 65 år om du fått ditt beslut innan dess. Rätten till personlig assistans regleras i Lagen om Stöd och Service till vissa funktionshindrade, LSS.

Personkrets 1

Personer med utvecklingsstörning, autism eller autismliknande tillstånd.

Personkrets 2

Personer med betydande och bestående begåvningsmässigt funktionshinder efter hjärnskada i vuxen ålder orsakad av yttre våld eller kroppslig sjukdom.

Personkrets 3

Personer med andra varaktiga fysiska eller psykiska funktionshinder som uppenbart inte beror på normalt åldrande, om de är stora och orsakar betydande svårigheter i den dagliga livsföringen och därmed ger ett omfattande behov av stöd och service.

De grundläggande
behoven

Personlig hygien

Att sköta sina toalettbestyr och att hålla sig ren om det krävs handgriplig hjälp av en annan person är det som krävs för att det skall anses som ett grundläggande behov. Vissa hygienmoment kan beräknas som ett annat personligt behov och det kan ske om hjälpbehovet inte anses som tillräckligt integritetsnära.

Måltider

I samband med måltider inkluderas endast intagandet av maten som ett grundläggande behov. Det vill säga, hjälp med att föra maten till munnen eller hjälp att inta mat på annat sätt.

Även sondmatning kan, efter ett beslut i Högsta förvaltningsdomstolen år 2018, anses vara ett grundläggande behov och kan därmed ge rätt till personlig assistans. Det finns dock fortfarande vissa kriterier som måste vara uppfyllda för att sondmat skall inräknas.

Av- och påklädning

Här inkluderas de situationer som kräver handgriplig hjälp för att få på eller av kläderna. Samtliga inomhuskläder inräknas, men inte ytterkläder då dessa räknas som ett annat personligt behov. Korsetter, ortoser och stödstrumpor kan omfattas förutsatt att det är bedömt som sk egenvård och kräver handgriplig hjälp i kontakt med hud.

Kommunikation

För att hjälp med kommunikation ska beaktas som ett grundläggande behov ställs krav på att det behövs en tredje person närvarande som måste ha kunskap om den funktionsnedsatte, om funktionsnedsättningen och om den funktionsnedsattes kommunikationssätt för att kunna hjälpa honom eller henne att förstå och förmedla budskap.

Användande av vanligt svenskt teckenspråk är inte ett grundläggande behov. Däremot inkluderas kommunikation genom egna tecken, eller med hjälp av bilder, eller enstaka ord utan sammanhang.

Annan assistans med ingående kunskap

Ingående kunskap kan handla om aktiv tillsyn som närmast går att jämställa med övervakning på grund av psykiskt tillstånd om det också är visat att inte vem som helst kan utöva denna tillsyn. Om personen har behov av hjälp med sin kommunikation kan det vara en del som vägs in i bedömningen.

I vissa fall har även övervakning på grund av andningsmaskiner ansetts som grundläggande behov. Dock räknas inte längre andra medicinska tillstånd så som epilepsi som grund för annan hjälp som förutsätter ingående kunskaper. Annan hjälp som förutsätter ingående kunskaper kallas ibland för det femte grundläggande behovet och har genom en succesiv skärpning av rättspraxis blivit att svårare att få igenom.

Andra personliga behov

Har någon rätt till personlig assistans för grundläggande behov om omfattningen är tillräckligt stor kan man även få assistans för andra personliga behov. Exempel är att ta hand om sitt hem, fritidsaktiviteter, sköta ett arbete och laga mat. Behoven bygger på att man själv är delaktig i aktiviteterna. Ansökan om övriga behov görs samtidigt som man ansöker om personlig assistans för grundläggande behov.

Försäkringskassan eller kommun

I Sverige finns det två myndigheter som ansvarar för personlig assistans, kommunen och försäkringskassan.

Om de grundläggande behoven är under 20 h per vecka är det kommunen som är huvudman, om de grundläggande behoven överstiger 20 h per vecka är det istället försäkringskassan som ansvarar.

Det är viktigt att skilja på de olika hjälpbehoven och beräkningen av de grundläggande behoven syftar enbart till att först se om man är berättigad till personlig assistans alls och sedan vilken huvudman som skall ansvara för beslutet. Beräkningen av de grundläggande behoven säger dock inget om det totala hjälpbehovet eftersom det kan vara mycket större när även de andra personliga behoven har medräknats.

Enkelt val, lätt byte.

Vad innebär det att ha sin assistans hos Passal? Läs mer om vårt sätt att assistera, hur du byter eller väljer Passal som assistansbolag.

Lirar dina värderingar
ihop med våra?

En god arbetsplats mår alla bra av. Känner du att vår arbetsfilosofi liknar din? Läs mer om hur du blir en del av vårt duktiga assistentgäng.

Lediga jobb