Pratstunder - Personlig Assistans

Här får ni möta David Henriksson, Rekryterare på Passal Assistans.

Hur många skulle du uppskatta att du har anställt?

Runt 500 assistenter.

Vilka 3 kvalitéer letar du efter hos någon som söker som personlig assistent?

Det är förstås olika beroende på vilken kund jag rekryterar till. Men om jag bara får säga 3 kvalitéer så är min uppfattning att ”Lyhörd, trygg och flexibel” är de egenskaper som uppskattas av flest kunder.
Kan man förvänta sig att få den personen/personligheten man som kund söker?

Ja i princip. Sen kan man ju aldrig med säkerhet veta, att den assistent som anställts, kommer att kunna motsvara de förväntningar som vederbörande initialt har skapat.

Vad gör man som kund om man känner att sin personliga assistent inte passar?

Då är det viktigt att man tar kontakt med sin koordinator för att ta upp hur man känner. Om man har möjlighet så kan också steg ett vara att ta det direkt med assistenten. Kanske finns det något som personen i fråga kan rätta till?


Hur länge kan en kund förvänta sig att behålla sin assistent?

Det varierar. Gemensamt för alla våra kunder är att de vill ha långsiktiga assistenter. Så det är alltid utgångspunkten även för oss i samtliga rekryteringar.Enkelt val, lätt byte.

Vad innebär det att ha sin assistans hos Passal? Läs mer om vårt sätt att assistera, hur du byter eller väljer Passal som assistansbolag.

Lirar dina värderingar
ihop med våra?

En god arbetsplats mår alla bra av. Känner du att vår arbetsfilosofi liknar din? Läs mer om hur du blir en del av vårt duktiga assistentgäng.

Lediga jobb