Pratstunder - Personlig Assistans

Här får ni möta Jenny Persson, Passals kommunikationspedagog

Vad är en kommunikationspedagog?

Kommunikationspedagoger kan ha olika grundutbildning och yrkestillhörighet men det som är gemensamt är att man vidareutbildat sig inom kommunikation och alternativ kommunikation, AKK. En kommunikationspedagog arbetar stödjande med att ge verktyg och kunskap för att någon som har en nedsatt eller annorlunda kommunikation ska kunna bli så delaktig som möjligt, i så många sammanhang som möjligt. En kommunikationspedagog arbetar oftast både med den som är användare av AKK, med nätverket runtomkring och på organisationsnivå.

Hur ser du att dina kunskaper kan göra skillnad för Passals kunder och assistenter?

För mig är delaktighet, inflytande och tillgänglighet oerhört viktigt. På alla plan. Och jag kan genom min roll och erfarenhet hjälpa oss i Passal att bli påminda om vad vi behöver tänka på för att tex vår information skall vara tillgänglig och förståelig för alla. Jag kan också utbilda assistenter och kontorspersonal kring kommunikation och AKK, så att vi blir fler som har insikt i vilka möjligheter och svårigheter det finns. Jag finns också med som ett bollplank för koordinatorerna kring AKK hos enskilda kunder.

Kan du ge några exempel på hur man skapar en god kommunikativ miljö?

Att sätta upp bilder eller text på skåp, dörrar, hyllor så att det blir lättare att hitta och komma ihåg.
Att inte miljön är för rörig. Det är centralt att underlätta så att den som har det svårt med kommunikation eller kognition får lättare att fokusera på det som är viktigt.
Att ha den alternativa kommunikationen tillgänglig hela tiden och inte nerstoppad i väskan eller i ett skåp.
Att omgivningen använder det alternativa kommunikationssättet, även om inte användaren själv gör det.

Hur kommer det sig att du har valt att arbeta med just personlig assistans?

Jag vill arbeta nära människor med funktionsvariationer och få en chans att förbättra deras möjligheter till ett fullvärdigt liv. Genom att arbeta som koordinator och kommunikationspedagog på Passal får jag möjlighet att arbeta på flera nivåer och jag kan påverka och stötta på olika sätt. Det är meningsfullt.

Vad gör Passal till ett bra alternativ för kunder som använder ett alternativt sätt att kommunicera på?

Att Passal har valt att ha koordinatorer med olika yrkesbakgrund som tex arbetsterapeut och kommunikationspedagog som tillskott till de med utbildning inom personalfrågor. Att vi tycker att delaktighet och tillgänglighet är viktigt och att vi utbildar och handleder assistenter i AKK, bildstöd och tecken. Att vi kan vara ett komplement och ett extra stöd förutom det man får via skola och habilitering. Så att hela livet fungerar.

Enkelt val, lätt byte.

Vad innebär det att ha sin assistans hos Passal? Läs mer om vårt sätt att assistera, hur du byter eller väljer Passal som assistansbolag.

Lirar dina värderingar
ihop med våra?

En god arbetsplats mår alla bra av. Känner du att vår arbetsfilosofi liknar din? Läs mer om hur du blir en del av vårt duktiga assistentgäng.

Lediga jobb